लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
माघार घेतलेले उमेदवार
९८-पाथरी

अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव पक्षाचे चिन्ह
1 अनंत बाबुराव गोलाईत - -
2 ढवळे शाम सीताराम - -
3 गायकवाड भारत - - -
4 शेख गनी रहेमान - -
5 विष्णू उमाजी वैराळ - -
6 कांबळे शिवाजी देवजी - -
7 अरविंद शंकरराव हमदापुरकर - -
8 शेख सलीम शेख इब्राहीम - -
9 शे.अब्दुल अ रज्जाक उर्फ रफिक - -
10 मेघा फड - -