लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९८-पाथरी
उमेदवारांचे शपथपत्र

अ. क्र. उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव शपथपत्र
1 अब्दुल्लह खान अ लतीफ खान दुर्रानी नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी View affidavit
2 गुजर सुभाष एलप्पा बहुजन समाज पार्टी View affidavit
3 मिरा कल्याणराव रेंगे शिवसेना View affidavit
4 वरपूडकर सुरेश अंबादासराव इंडियन कॉंग्रेस पार्टी View affidavit
5 कॉम्रेड विलास साहेबराव बाबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया View affidavit
6 हरिभाऊ विठ्ठलराव लहाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना View affidavit
7 अर्जुन रामराव साबळे भोगावकर भारिप बहुजन महासंघ View affidavit
8 रुमाले तुकाराम धोंडीबा प्रबुद्ध रिपब्लीकन पार्टी View affidavit
9 सिताफळे विजयकुमार तुळशीराम स्वाभिमानी पक्ष View affidavit
10 अशोक गणपतराव गायकवाड अपक्ष View affidavit
11 काळे बाजीराव शंकरराव अपक्ष View affidavit
12 चव्हाण रेवा हरी अपक्ष View affidavit
13 जनार्धन संभाजी हतागळे अपक्ष View affidavit
14 जाधव नारायण गुलाबराव अपक्ष View affidavit
15 पठाण तालेवरखान पठाण शेरखांन अपक्ष View affidavit
16 फड मोहन माधवराव अपक्ष View affidavit
17 रमेश यमाजी घागरे अपक्ष View affidavit
18 सौ. शांताबाई मनोहरराव शामकुवर अपक्ष View affidavit