लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९६-परभणी अपात्र उमेदवार
अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
1 जवंजाळ गंगाधर बापूराव नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी
2 समाधान धोंडीराम पोटभरे बहुजन समाज पार्टी/अपक्ष