लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९५-जिंतूर अपात्र उमेदवार
अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
1 खिल्लारे कपिल दामोदरराव बहुजन समाज पार्टी
2 जितेंद्र घुगे नामदेवराव भारतीय जनता पक्ष