लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९५-जिंतूर
उमेदवारांचे शपथपत्र

अ. क्र. उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव शपथपत्र
1 कदम रामप्रसाद वामनराव (बोर्डीकर) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस View affidavit
2 पाटील (खराबे) राम सुखदेव शिवसेना View affidavit
3 भगवान प्रभुअप्पा गुंजकर बहुजन समाज पार्टी View affidavit
4 भांबळे विजय माणिकराव नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी View affidavit
5 कॉम्रेड राजन क्षीरसागर कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया View affidavit
6 संजय नारायण साडेगांवकर भारतीय जनता पार्टी View affidavit
7 अनिल गंगाधर वाटोडे बहुजन मुक्ती पार्टी View affidavit
8 उमराव घनशाम साळवे रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया View affidavit
9 याहीया खान जफर खान मजलीस बचाव तहेरिक View affidavit
10 संदीप गुलाबराव चव्हाण पिझन्टस अँड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया View affidavit
11 अर्जुन दादाराव दराडे अपक्ष View affidavit
12 कैलास दिगांबरराव पारवे दुधगांवकर अपक्ष View affidavit
13 चव्हाण विठ्ठल चंदू अपक्ष View affidavit
14 थिटे मनोज मुंजाभाऊ अपक्ष View affidavit
15 स.दिलावर स. जमल साहब अपक्ष View affidavit
16 स. रईस स. इद्रीस अपक्ष View affidavit
17 अॅड. लक्ष्मणराव पुंजाजी बनसोडे अपक्ष View affidavit
18 अँड. विष्णू दगडू ढोले अपक्ष View affidavit
19 अ. हरुण अ. खुदूस अपक्ष View affidavit