लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९७-गंगाखेड अपात्र उमेदवार
अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
1 मुंढे बालाजी व्यंकटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
2 कालीदास वसंतराव कुलकर्णी शिवसेना
3 कदम सुभाष गंगाधर भारतीय जनता पार्टी
4 डॉ बालासाहेब विठ्ठलराव जोंधळे -
5 विठ्ठल पिराजी साखरे बहुजन मुक्ती पार्टी