<
लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९७-गंगाखेड
उमेदवारांचे शपथपत्र

अ. क्र. उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव शपथपत्र
1 चौधरी रविकांत ( बाळकाका ) इंडीयन नॅशनल कॉंग्रेस View affidavit
2 डॉ दळणर शिवाजी विठ्ठलराव शिवसेना View affidavit
3 बालाजी रामराव देसाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना View affidavit
4 पैठणे शिवराज प्रभाकर बहुजन समाज पार्टी View affidavit
5 मधुसुदन माणिकराव केंद्रे नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी View affidavit
6 खान जफर अहेमद मजलीस बचाव तहरीक View affidavit
7 गुट्टे रत्नाकर माणिकराव राष्ट्रीय समाज पक्ष View affidavit
8 चित्राबाई काशिनाथ दुधाटे पिझन्टस अन्ड वर्केर्स पार्टी ऑफ इंडिया View affidavit
9 भालेराव यशवंत संतराम भारिप बहुजन महासंघ View affidavit
10 काळे विष्णू ज्ञानोबा अपक्ष View affidavit
11 घनदाट मामा अपक्ष View affidavit
12 जोंधळे सतीश बाबुराव अपक्ष View affidavit
13 मिलींद किसन साळवे अपक्ष View affidavit
14 मुंडे श्यामसुंदर रघुनाथराव अपक्ष View affidavit
15 युनुस शेख शेख अशरफ अली अपक्ष View affidavit
16 रख्मानंद श्यामराव काळबांडे अपक्ष View affidavit
17 शेख सादिक शेख खादर अपक्ष View affidavit
18 श्रीकांत दिगंबर भोसले अपक्ष View affidavit
19 संजीव देवराव प्रधान अपक्ष View affidavit