लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले उमेदवार 97- गंगाखेड
दिनांक :- 20/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
1 घनदाट सीताराम चिमाजी अपक्ष
दिनांक :- 22/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
2 शे.इमरान शे.मस्तान इंडियन युनियन मुस्लीम लीग
3 किशन लक्ष्मणराव सदावर्ते अपक्ष
दिनांक :- 23/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
निरंक
दिनांक :- 24/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
4 किशन लक्ष्मणराव सदावर्ते अपक्ष
दिनांक :- 25/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
5 खान जफर अहेमद अपक्ष
6 काळे विष्णू ज्ञानोबा अपक्ष
7 सय्यद गफार अपक्ष
8 देसाई बालासाहेब रामराव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
9 मुंढे बालाजी व्यंकटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
10 श्रीकांत दिगंबर भोसले अपक्ष
दिनांक :- 26/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
11 कालीदास वसंतराव कुलकर्णी शिवसेना
12 भगवान ज्ञानोबा सानप राष्ट्रीय समाज पक्ष
13 चित्राबाई काशिनाथ दुधाटे भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
14 चित्राबाई काशिनाथ दुधाटे भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
15 चित्राबाई काशिनाथ दुधाटे -----------
16 चित्राबाई काशिनाथ दुधाटे अपक्ष
17 घनदाट सीताराम चिमाजी अपक्ष
18 गिरी सुरेश राजाभाऊ राष्ट्वादी कॉंग्रेस पार्टी
19 जोंधळे सतीश बाबुराव अपक्ष
20 मधुसूदन माणिकराव केंद्रे नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी
21 गिरी सुरेश राजाभाऊ अपक्ष
22 युनुस शेख शेख अशरफ अली अपक्ष
23 भालेराव यशवंतराव संतराम भारिप बहुजन महासंघ
24 रबदडे विठ्ठल जिवनाजी भारतीय जनता पार्टी
25 कदम सुभाष गंगाधर भारतीय जनता पार्टी
दिनांक :- 27/09/2014
अ. क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
26 मुंडे श्यामसुंदर रघुनाथराव भारतीय जनता पार्टी
27 मुंडे श्यामसुंदर रघुनाथराव अपक्ष
28 गुट्टे रत्नाकर माणिकराव राष्ट्रीय समाज पक्ष
29 संजीव देवराव प्रधान अपक्ष
30 दळणर शिवाजी शिवसेना
31 श्रीकांत दिगांबर भोसले अपक्ष
32 किशोरी श्रीकांत भोसले अपक्ष
33 मधुसुदन माणिकराव केंद्रे नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी
34 खराटे सुधाकर शिवसेना
35 कदम संजय साहेबराव अपक्ष
36 कदम संजय साहेबराव अपक्ष
37 कदम संजय साहेबराव ------
38 रबदडे विठ्ठल जिवनाजी - अपक्ष
39 गुट्टे रत्नाकर माणिकराव राष्ट्रीय समाज पक्ष
40 चौधरी रविकांत भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
41 चौधरी रविकांत अपक्ष
42 शेख सादिक शेख कादर अपक्ष
43 गुट्टे रत्नाकर माणिकराव अपक्ष
44 देसाई बालासाहेब रामराव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
45 खराटे सुधाकर नारायण अपक्ष
46 पैठणे शिवराज प्रभाकर बहुजन समाज पक्ष
47 रख्मानंद श्यामराव काळबांडे अपक्ष
48 पैठणे शिवराज प्रभाकर बहुजन समाज पक्ष
49 मिलींद किशन साळवे अपक्ष
50 खान जाफर अहेमद मजलीस बचाव तहरीक
51 बालासाहेब विठ्ठलराव जोंधळे -----
52 विठ्ठल पिराजी साखरे बहुजन मुक्ती पार्टी